NOU CALENDARI DE VACUNACIÓ PEDIÀTRIC

Com cada any el Comitè Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria recomana el calendari de vacunacions que considera que s’ha d’oferir als nens i adolescents que resideixen a Espanya.

Al nostre país, cada comunitat autònoma decideix el seu calendari vacunal i les vacunacions incloses en ell són gratuïtes.

Aquest és el calendari de vacunacions per a Catalunya proposat per l’Associació Espanyola de Pediatria per 2017 unificació d’aquestes pautes a casa nostra.

Quines són les novetats en el calendari de vacunació del 2017?

Les vacunes recomanades s’agrupen en dues categories principals:

– VACUNES SISTEMÀTIQUES INCLOSES EN ELS CALENDARIS DE TOTES LES CC. AA. (I PER TANT, FINANÇADES PER LA SANITAT PÚBLICA): Hepatitis B, diftèria, tètanus, tos ferina, poliomielitis, H. influenzae tipus b, meningococ C, pneumococ, xarampió, rubèola, galteres, varicel·la i VPH (aquesta última, només en nenes ).

– VACUNES SISTEMÀTIQUES NO FINANÇADES PER LES CC. AA .:

Rotavirus, per als lactants a partir del mes i mig. Com a novetat, disposem avui de 2 vacunes d’aquest tipus, similars en eficàcia i seguretat, però amb diferents pautes (una amb 2 dosis i una altra amb 3).

Meningococ B. Aquesta vacuna encara està afectada per problemes de proveïment, que esperem no es dilatin per molt temps.

També resulta recomanable fer servir la vacuna combinada enfront de diferents meningococs (ACWY) en adolescents de 12 anys, en comptes de la de meningococ C (tot i que, a dia d’avui, la vacuna combinada encara no està disponible en farmàcies).

Les vacunes enfront del virus del papil·loma humà estan aprovades per ser usades també en nens (homes) i recomanem que les famílies s’informin d’aquesta nova opció de prevenció.

 

Fora del calendari infantil, es recomana la vacunació enfront de la tos ferina a totes les embarassades a partir de la 27 setmana de gestació (idealment entre les setmanes 28 i 32) o bé a la mare després del part, si no ha estat prèviament vacunada en l’embaràs.

 

Recordem que són les comunitats autònomes les que decideixen quin calendari vacunal s’apliquen de forma gratuïta als nens residents al seu territori.

.

Text basat en la informació del web de l’Associació Espanyola de Pediatria