Fàrmacs que poden alterar la libido

Fàrmacs que poden alterar la libido
La llista és variada, més concorreguda en la part dels quals disminueixen la *líbido que en la dels quals augmenten.

 

 

Font: El bloc de Pils