Assessorament Dietètic.

La determinació del tipus d’alimentació més adequada per a cada individu és un dels camps en els quals més s’està avançant en els últims anys en relació amb el manteniment de la salut i la prevenció de malalties.

L’herència participa en la regulació metabòlica i en la resposta nutricional, així com en la predisposició enfront de determinades malalties. De fet, són nombrosos els estudis que investiguen les interaccions entre gens i nutrients, contribuint així al desenvolupament de la nutrició personalitzada.
La nostra consulta dietètica cobreix certs aspectes necessaris en el tractament integral del pacient: assessorament dietètic personal i elaboració de dietes i menús personalitzats a les necessitats de cada persona.

Dieta Personalizada