TOT SOBRE ELS REPELENTS DE MOSQUITS

 1. PER QUÈ PIQUEN ELS INSECTES?

Normalment són les FEMELLES de diverses espècies d’insectes les que piquen, ja que necessiten la sang per poder dur a terme el seu cicle reproductiu. Les reaccions que provoquen en la pell són el resultat d’una resposta defensiva del nostre sistema immunològic contra la saliva o el verí dels insectes, i es pot formar una pàpula dolorosa i molesta amb picor.

 

 1. QUÈ INSECTES SÓN ELS QUE PIQUEN MÉS SOVINT?

En el nostre entorn viuen i es reprodueixen un important nombre d’espècies de mosquits, altres insectes i artròpodes, com ara la Mosca Negra, les Puces, els Polls i les Paparres, entre altres, que poden picar especialment durant les èpoques més caloroses.

Amb l’arribada del mosquit tigre, hi ha més necessitat d’utilitzar repel·lents per les molèsties que causen les seves picades. No obstant això, el MOSQUIT COMÚ o Culex continua sent el gènere de mosquit que pica més freqüentment. Altres gèneres de mosquits que a tenir en compte són els del gènere Aedes, al qual pertany el mosquit tigre, i el Anopheles, que és el responsable de la transmissió del paludisme o malària. Sempre que es comercialitza un nou repel·lent o es fa una nova presentació, cal saber sobre quins gèneres de mosquits ofereix protecció i quines són les concentracions més eficaços.

 

 1. QUÈ EFECTES PODEN CAUSAR LES PICADES?

La majoria d’insectes i aràcnids produeixen molèsties locals a causa de les seves picades: picor, dolor I REACCIONS AL·LÈRGIQUES. Els mosquits, a les zones tropicals, poden transmetre malalties infeccioses, algunes greus, com ara el paludisme. És important saber que al nostre entorn algunes paparres també poden transmetre infeccions.

 

 1. Què és un REPEL·LENT D’INSECTES?

Els repel·lents d’insectes són compostos químics, naturals o sintètics, que aplicats sobre la pell, impedeixen que els insectes es fixin i eviten la picada. Així, doncs, el repel·lent ideal hauria de:

 1. Tenir una certa capacitat d’evaporació, que permetés una eficàcia de més de 8 hores sense necessitat de repetir l’aplicació
 2. Ser efectiu per a diferents espècies d’insectes
 3. No ser irritant per a la pell i les mucoses
 4. Ser resistent a l’aigua, però no molt oliós
 5. Ser resistent a l’abrasió
 6. No tenir olor

Cap repel·lent disponible al nostre entorn té totes aquestes propietats. Tot i això, hi ha diferents productes que, com es pot comprovar més endavant, poden presentar algunes d’aquestes característiques.

 

 1. QUIN TIPUS DE REPELENTS HI HA DISPONIBLES AL NOSTRE ENTORN?

Segons diferents organismes internacionals, els repel·lents d’insectes es poden classificar en dues categories:

 • Repel·lents sintètics convencionals
 • Repel·lents biopesticides

 

► REPELENTS SINTÈTICS CONVENCIONALS

a) DEET (NN, dietil-3-metilbenzamida o NN, dietil-m-toluamida): és el repel·lent més estudiat i utilitzat. Constitueix l’estàndard de referència dels repel·lents recomanats per l’OMS. És eficaç per a la majoria d’espècies d’insectes i aràcnids. Les concentracions utilitzades van des del 5% fins al 40%, però s’han estudiat també concentracions superiors al 90%.

 

El DEET s’ha preparat en múltiples fórmules: solucions, locions, cremes, gels, aerosols i esprais, i tovalloletes impregnades. Cal ressaltar que la protecció que ofereix és proporcional a la dosi; així doncs, concentracions elevades proporcionen una durada d’acció més llarga. Ara bé, les concentracions superiors al 50% ja no milloren el temps de protecció. Per mosquits que transmeten infeccions o per al mosquit tigre (Aedes i Anopheles), són útils les concentracions superiors al 20% que generen un efecte d’unes 6-13h.

Aquest preparat es tolera bé i té una àmplia experiència d’utilització en la població mundial. Tot i això, alguns pacients han presentat irritació, urticària i erupcions. Els efectes adversos sempre es presenten quan s’utilitzen concentracions elevades d’aquest compost (superiors al 50%) i quan s’utilitza durant un temps prolongat.

Pot produir insomni i canvis d’estat d’ànim. Hi ha dades que mostren que en nens grans i en dones embarassades en el segon o tercer trimestre, es pot utilitzar amb seguretat. Com a contrapunt, aquest compost té propietats dissolvents dels plàstics i teixits sintètics, i pot DISMINUIR L’EFICÀCIA DE LES CREMES PROTECTORES SOLARS. Si s’utilitzen filtres solars, s’ha d’utilitzar el repel·lent uns 30 o 60 minuts després d’haver-los aplicat.

 

✓ Preparats Comercials Amb DEET En nostre Entorn:

Autan PROTECTION PLUS SPRAY SEC 100 ML

Autan PROTECTION PLUS VAPORITZADOR 100 ML

Autan TROPICAL SPRAY SEC 100 ML

CUSITRIN ANTIMOSQUITS ADULT – REPEL·LENT (125 ML)

CUSITRIN ANTIMOSQUITS FORTE – REPEL·LENT (75 ML SPRAY)

ELINWAS LOCIO – REPEL·LENT (100 ML)

GOIBI ANTIMOSQUITS XTREME TOVALLETES – REPEL·LENT (16 TOVALLETES)

GOIBI ANTIMOSQUITS FAMÍLIA – REPEL·LENT (SPRAY 100 ML)

GOIBI ANTIMOSQUITS LOCIO – REPEL·LENT (100 ML)

GOIBI ANTIMOSQUITS XTREME SPRAY – REPEL·LENT (75 ML)

MOSI REPEL DEET 30% GEL – REPEL·LENT D’INSECTES ÚS HUMÀ (60 ML)

MOSI REPEL DEET 50% LOCIO – REPEL·LENT D’INSECTES ÚS HUMÀ (50 ML)

MOSI REPEL DEET 50% SPRAY – REPEL·LENT D’INSECTES ÚS HUMÀ (60 ML)

NORMOPIC FORTE SPRAY – PICADES DE MOSQUITS (75 ML)

RELEC EXTRA FORT – REPEL·LENT (50 ML)

REPEL BITE XTREME – REPEL·LENT D’INSECTES (100 ML)

ULTRATHON 3M – REPEL·LENT SPRAY 25 DEET (125 ML)

 

b) ICARIDIN (carboxilado de hidroxietil isobutil piperidina): És un derivat del pebre, utilitzat en concentracions que oscil·len entre el 10 i el 20%, que presenta activitat davant les paparres, els mosquits i les mosques. Concretament, en alguns estudis utilitzant concentracions iguals o superiors al 20%, s’ha observat que presenta protecció enfront d’espècies de mosquits dels gèneres Aedes, Culex i Anopheles, durant 6 h. Té una toxicitat molt baixa, no és gras i l’olor no és desagradable. No danya els plàstics ni els teixits.

 

✓ Preparats Comercials Amb icaridin En nostre Entorn:

Autan FAMILY CARE BARRA 50 ML

Autan FAMILY CARE GEL JUNIOR 100 ML

Autan PROTECTION PLUS VAPORITZADOR 100 ML

 

► REPELENTS biopesticides

A) OLIS ESSENCIALS

 

– CITRONELA: és un oli essencial d’origen vegetal que es troba en molts repel·lents d’insectes basats en herbes naturals. L’oli de citronella fa olor de llimona i s’extreu de les plantes Cymbopogon nardus i Cymbopogon winterianus. Es desconeix amb exactitud el mecanisme pel qual es produeix l’activitat repel·lent. En general, els repel·lents a base de citronella proporcionen considerablement menys temps de protecció que els repel·lents amb DEET; per tant, requereixen aplicacions més freqüents per mantenir l’eficàcia. Així doncs, en l’etiquetatge dels preparats, s’indica la necessitat d’aplicacions repetides en intervals d’una hora.

 

L’oli de citronella és poc tòxic i la seva aplicació tòpica no sol provocar reaccions adverses. Cal destacar que en el seu espectre no inclou a les paparres. En el nostre entorn, la citronela normalment es comercialitza associada a altres repel·lents més eficaços.

 

✓ Preparats Comercials Amb Citronela En nostre Entorn (Inclosos Pediculicides):

Kife P LOCIO – ANTIPOLLS (100 ML)

Kife + XAMPÚ – ANTIPOLLS (100 ML)

Kife + LOCIO – ANTIPOLLS (100 ML)

Kife + OIL pediculicida – ANTIPOLLS (100 ML)

PARASITAL NATURE BAND POLSERA aromàtica

REPEL BITE XTREME – REPEL·LENT D’INSECTES (100 ML)

 

– CITRIODIOL: o PMD (p-metà-3,8 diol) s’obté d’un tipus d’eucaliptus (Eucalyptus citriodora) que genera un compost químic amb capacitat repel·lent. Hi ha estudis que mostren que preparats amb el 20% de citriodiol podrien ser equivalents en eficàcia i durada de l’acció als preparats de DEET al 20%. Aquests preparats en concentracions del 30% ofereixen una protecció enfront d’espècies dels mosquits dels gèneres Aedes, Culex, Anopheles, durant 4-6h.

 

Aquest compost és un bon repel·lent de molts insectes i aràcnids: mosquits, mosques, polls, puces i paparres. Té una olor agradable, no presenta efectes adversos importants, però pot produir irritació ocular.

 

✓ Preparats Comercials Amb Citriodiol En nostre Entorn:

ARKORESPIRA SPRAY BALSAMIC OLI ESSENCIAL ARKO – (30 ML)

MOSI-GUARD NATURAL – REPEL·LENT (BARRA 50 ML)

MOSI-GUARD NATURAL – REPEL·LENT (CREMA 100 G)

MOSQUITOX POLSERA CLIK-Clak – REPELENTS (3 PASTILLES)

MOSQUITOX POLSERA CLIK-Clak – REPELENTS (RECANVI 3 PASTILLES)

RELEC HERBAL SPRAY – REPEL·LENT (75 ML)

 

B) PIRETRINA o Permetrina és un compost originari de la planta Chrysanthemum cinerariifolium. Principalment, és un insecticida de contacte, que genera una potent acció repel·lent d’insectes i, fins i tot, és utilitzat com a component de diferents netejadors domèstics. Per la seva cost i per l’interès de reservar-lo per al TRACTAMENT DELS POLLS, s’aconsella reservar l’ús al tractament superficial de mosquiteres, roba i superfícies.

 

És eficaç contra mosquits, mosques, paparres, puces, polls i niguas. Cal destacar que, pel que fa a les paparres, és més eficaç que el DEET. La permetrina té una TOXICITAT MOLT BAIXA, ja que és poc absorbida per la pell i s’elimina ràpidament. Tot i ser molt poc freqüent, pot produir inflamació, enrogiment i erupcions de la pell. Si accidentalment s’aplica a la pell, cal rentar-se amb aigua i sabó. A part d’aquestes reaccions a la pell, no s’han comunicat efectes adversos greus.

 

✓ Preparats Comercials Amb Piretrina En nostre Entorn:

Calviga LOCIO INFANTIL – REPEL·LENT D’INSECTES (SPRAY 150 ML)

ANTIPIOX – REPEL·LENT POLLS (150 ML)

ECOCEUTICS – REPEL·LENT D’INSECTES (100 ML)

GOIBI ANTIPOLLS ELIMINA ESCUMA ÚS HUMÀ – (150 ML)

HALLEY – REPEL·LENT D’INSECTES (100 ML)

HALLEY – REPEL·LENT D’INSECTES (150 ML)

HALLEY – REPEL·LENT D’INSECTES (250 ML)

HALLEY LOCIO INFANTIL – REPEL·LENT D’INSECTES (100 ML)

HALLEY TOVALLETES – REPEL·LENT D’INSECTES (8 ML 1 TOVALLOLETA)

HALLEY TOVALLETES – REPEL·LENT D’INSECTES (8 ML 10 TOVALLETES)

 

C) IR3535 (3-N-butil-n-acetil aminopropionato d’etil) El IR3535, que té una estructura química similar a l’aminoàcid alanina, és actiu contra els mosquits, les paparres i les mosques que piquen. Hi ha estudis que mostren una protecció de 70 a 90 minuts contra espècies d’Aedes (a la qual pertany el mosquit tigre) en concentracions superiors al 20% i d’entre 3 hores i mitja a 6 hores i mitja contra espècies del gènere Culex (a la qual pertany el mosquit comú). La protecció contra les paparres s’ha establert que dura entre 30 minuts i 4 hores en una concentració del 7,5%.

Cal destacar que per a espècies d’Anopheles (mosquit del paludisme), el temps de protecció és d’unes 3 hores.

Això provoca que no estigui recomanat en àrees endèmiques de paludisme o malària. La toxicitat d’aquest repel·lent és mínima i bàsicament s’han notificat reaccions cutànies lleus. Cal destacar que és un irritant ocular.

 

✓ Preparats Comercials Amb IR3535 En nostre Entorn:

ACOFAR – REPEL·LENT D’INSECTES (100 ML)

ACOFAR FORTE – REPEL·LENT D’INSECTES (50 ML)

ACOFAR INFANTIL – REPEL·LENT D’INSECTES (50 ML)

Calviga SPRAY – REPEL·LENT D’INSECTES (125 ML)

ANTIMOSQUITS ISDIN SPRAY – (100 ML)

ANTIMOSQUITS ISDIN SPRAY PEDIATRICS – REPEL·LENT D’INSECTES INFANTIL (100 ML)

ANTIMOSQUITS ISDIN XTREM SPRAY – (50 ML)

ANTIPOLLS ISDIN SPRAY – REPEL·LENT DE POLLS (100 ML)

APOSAN REPEL·LENT D’INSECTES FORTE – (50 ML)

Autan FAMILY CARE BARRA – REPEL·LENT (50 ML)

Autan FAMILY CARE GEL – REPEL·LENT DE MOSQUITS (100 ML)

Autan FAMILY CARE GEL JUNIOR – REPEL·LENT DE MOSQUITS (100 ML)

Autan PROTECTION PLUS VAPORITZADOR – REPEL·LENT (100 ML)

BLOOM AEROSOL – REPEL·LENT DE MOSQUITS (100 ML)

BLOOM LOCIO ALOE VERA REPEL·LENT INSECTES – (100 ML)

BLOOM LOCIO REPELENTS – (100 ML)

BLOOM TOVALLETES ALOE VERA REPEL·LENT INSECTES – (15 TOVALLETES)

BLOOM TOVALLETES REPELENTS – (15 TOVALLETES)

CUSITRIN ANTIMOSQUITS INFANTIL – REPEL·LENT (125 ML)

GOIBI ANTIMOSQUITS INFANTIL – REPEL·LENT SPRAY ÚS HUMÀ (100 ML)

KERN PHARMA REPEL·LENT D’INSECTES – (100 ML)

KITA-BITE IOOX – REPEL·LENT (SPRAY 75 ML)

KITA-BITE IOOX – REPEL·LENT (STICK 40 ML)

KITA-BITE IOOX – REPEL·LENT (TOVALLETES 12 U)

MOSQUISPRAY – REPEL·LENT (60 ML)

MOSQUISTICK – REPEL·LENT (ROLL-ON 60 ML)

NOSAKIT LOCIO – REPEL·LENT (75 ML)

NOSAKIT LOCIO – REPEL·LENT (ROLL- ON 50 ML)

OPTIMUS – REPEL·LENT D’INSECTES ÚS HUMÀ (12 TOVALLETES)

OPTIMUS – REPEL·LENT D’INSECTES ÚS HUMÀ (75 ML)

PER REPEL·LENT VAPORITZADOR – ANTIPOLLS (100 ML)

PARANIX PROTECT – (100 ML)

RELEC FAMILIAR – REPEL·LENT (50 ML)

RELEC FORT SENSITIVE SPRAY – REPEL·LENT MOSQUITS (75 ML)

RELEC INFANTIL LOCIO – REPEL·LENT (125 ML)

REPEL BITE FAMILIAR – REPEL·LENT (100 ML)

REPEL BITE NENS TOVALLETES – REPEL·LENT (16 TOVALLETES)

REPEL·LENT-1 – (100 ML)

SARPEX SPRAY – REPEL·LENT (100 ML)

 

6.AMB QUINA FREQÜÈNCIA S’HAN D’APLICAR ELS REPELENTS?

Si s’utilitza DEET o IR3535 s’haurien d’aplicar cada 6-8 h. En el cas del PMD i el icaridin, cada 4-6 hores i s’ha d’augmentar la freqüència d’aplicació després del bany o si se sua molt en climes càlids.

 

7. SÓN TÒXICS AQUESTS PRODUCTES?

En la descripció dels diferents repel·lents s’indiquen els efectes adversos. De forma global, es pot dir que tots són BASTANT ASSEGURANCES si s’utilitzen d’acord amb les seves recomanacions i durant períodes de temps curts. Els preparats més concentrats poden presentar més toxicitat, per això és convenient utilitzar el repel·lent més adequat per a cada situació i deixar els més potents per a situacions realment necessàries (viatges a països exòtics, àrees amb prevalença del mosquit tigre, persones molt sensibles a les picades, etc.).

 

8. ES PODEN UTILITZAR EN NENS?

Els repel·lents d’insectes es poden utilitzar en nens però no s’ha d’abusar. Cal ajustar-se a les indicacions aprovades del repel·lent pel que fa a l’edat del nen. Pel que fa a la freqüència d’aplicació diària, es recomana que en nens petits (fins als 12 anys) no s’administrin més d’una o dues aplicacions al dia i, en nens d’edat superior, fins a tres aplicacions diàries Els repel·lents estan contraindicats en nens menors de 2 anys, en els què s’haurien d’utilitzar mesures protectores a la roba i les mosquiteres. Sobre qualsevol dubte, sempre podeu consultar al vostre farmacèutic o pediatre. També és convenient que, si es fan viatges a països exòtics, se segueixin les recomanacions del vostre centre de referència de vacunació i prevenció de malalties tropicals.

 

9. ES PODEN UTILITZAR EN DONES EMBARASSADES O DURANT LA LACTÀNCIA MATERNA?

Els nens petits i les embarassades són grups més sensibles a les malalties i cal extremar les mesures generals de protecció, afegint algunes precaucions en l’ús de repel·lents segons cada producte i concentració escollida. Hi ha dades d’estudis que mostren el DEET com un repel·lent que es podria administrar en dones embarassades en el segon i tercer trimestre de l’embaràs.

També hi ha dades que indiquen que seria segur durant la lactància. Sempre és convenient que per a confirmar aquesta informació quan faci viatges a països exòtics, seguiu les recomanacions del seu centre de referència de vacunació i prevenció de malalties tropicals.

 

10. PODEN LES VITAMINES I ALGUNS DISPOSITIUS ELÈCTRICS ACTUAR COM REPELENTS I SER UNA ALTERNATIVA ALS REPELENTS QUÍMICS?

Tradicionalment es comenta que les vitamines del grup B s’eliminen per la suor i que poden actuar com repel·lents. També hi ha la possibilitat d’utilitzar dispositius electrònics que emeten sons per repel·lir els mosquits. En aquest moment, no es disposa d’estudis científics que permetin considerar aquestes mesures com alternatives serioses als repel·lents anteriorment esmentats.

 

11. Què CONSIDERACIONS HAS DE TENIR EN COMPTE A L’HORA D’APLICAR EL REPEL·LENT?

Les organitzacions sanitàries han establert unes recomanacions generals:

 • El repel·lent sempre s’ha d’utilitzar a l’exterior i en espais oberts durant el temps necessari, i complir estrictament les instruccions d’ús, especialment el nombre d’aplicacions diàries permeses.
 • No s’han d’aplicar en nens menors de 2 anys. En nens més grans, cal evitar l’aplicació sempre que es pugui, i mai s’ha d’aplicar a les mans, ja que els nens se les posen a la boca i els ulls.
 • Els protectors solars poden interferir en l’acció dels repel·lents d’insectes i hi ha controvèrsia en l’ordre de l’aplicació. En el cas del DEET, es recomana aplicar primer el repel·lent. Es poden utilitzar preparats combinats, però cal assegurar-se que la concentració és l’adequada per a protegir-se de l’espècie endèmica.
 • No és aconsellable aplicar-los a la roba.
 • Quan ja no sigui necessari el repel·lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó.
 • Si es presenta algun tipus de reacció a la pell, cal rentar la zona amb aigua i sabó i consultar un professional sanitari.

 

Font: Centre d’informació de Medicaments de Catalunya