PUC PRENDRE AQUEST MEDICAMENT QUE li van receptar A LA MEVA MARE?

 Prendre un medicament sense consell del farmacèutic o metge s’anomena “automedicació”.

Els tractaments que ens han receptat són individuals. Mai es recomana prendre un medicament que hagin receptat a una altra persona, encara que els símptomes siguin “iguals”, ni tampoc hem de recomanar un medicament que ens ha anat bé a una altra persona.

Abans de prendre un medicament “recomanat” consulteu el farmacèutic o metge.