En 2014 es va gastar en farmàcia un 20% més que el 2013

Les famílies espanyoles van gastar 220 euros de mitjana en farmàcia en 2014, un 20% més que el 2013, segons es desprèn de l’última actualització dels indicadors Habits Big Data d’AIS Group. La tendència a l’alça ha estat general en totes les comunitats autònomes excepte a Navarra, on les seves famílies han aconseguint rebaixar la mitjana de despesa un escàs 0,4% (uns 50 cèntims), situant-se al capdavant de les llars que menys han invertit en farmàcia en 2014: 150 euros. L’any anterior aquesta posició va correspondre a les famílies asturianes que, curiosament, en 2014 han estat les que més han incrementat aquesta despesa, un 60%, equivalent a uns 70 euros.

Les CCAA que més van gastar

Múrcia va ser la comunitat on les famílies van destinar més diners a la despesa en farmàcia, 295 euros de mitjana, seguida per Canàries, amb 270 euros, i les Balears, amb 260 euros. Lleugerament per sobre de la mitjana nacional es van situar també les famílies catalanes, amb 245 euros, les valencianes, amb 240 euros, i les aragoneses, que van destinar 230 euros. A més de les famílies navarreses, les que menys van gastar en farmàcia en 2014 van ser les de La Rioja, amb una mitjana de 170 euros, i les extremenyes, amb 175 euros. A la comunitat de Madrid, la despesa mitjana de les famílies en farmàcia se situa pràcticament en els 220 euros, de manera que iguala la mitjana a nivell estatal.

Tendència 2013 – 2014

Respecte a les variacions entre 2013 i 2014, si s’analitzen a nivell percentual, on més ha crescut el volum de despesa mitjana familiar en farmàcia ha estat a Astúries, que l’ha fet en un 60%. Després d’ella hi ha el País Basc, on l’ascens ha estat del 50%, mentre que en comunitats com Galícia, Múrcia i Comunitat Valenciana ronda el 40%. Si es pren com a referència l’increment en euros, les llars que més ho han notat han estat els murcians-que s’han destinat de mitjana 85 euros més a productes farmacèutics en 2014 que en 2013-, els balears (75 euros) i els asturians (70 euros). Per contra, les famílies on menys ha crescut la despesa van ser les de Madrid i Cantàbria, tant en termes percentuals -menys del 10% – com en euros, per sota dels 15 euros. Font: El Economista