Avís Legal

A efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automàtic de dades de caràcter personal, la finalitat del qual és gestionar els serveis oferts, així com enviar informació per qualsevol medi, inclòs el correu electrònic.

Farmàcia Cristina Pararols Valldaura  compleix fidelment el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la qual cosa garantim que la informació que se’ns subministri per qualsevol via per la qual s’estableixi el contacte serà tractada amb la màxima confidencialitat exigible a la nostra professió i de conformitat amb les normes deontològiques aplicables a l’exercici d’aquesta, en cadascun dels vessants de la nostra activitat.

En el cas de contactes i consultes, la informació serà utilitzada exclusivament a efectes de donar resposta a las qüestions plantejades. En cas que arribés a establir-se una relació  comercial, la informació podrà utilitzar-se per mantenir aquesta relació. La informació facilitada també podrà utilitzar-se per realitzar estadístiques a efectes de millorar el servei del Web, a menys que l’usuari en la seva comunicació deixi constància expressa del contrari.

Farmàcia Cristina Pararols Valldaura no es compromet a donar resposta a totes les consultes, contactes i/o curriculum enviats a través del Web.

Tota la informació rebuda serà arxivada a les nostres bases de dades, a no ser que l’usuari sol·liciti expressament la seva eliminació. L’usuari, o el seu representant, podrà exercir els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades, o oposició al seu ús per a certes finalitats, mitjançant una sol·licitud escrita i signada –a la qual acompanyi una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, Targeta de Residència o Passaport, i en la qual s’indiquin el nom i cognoms de l’usuari, el seu domicili a efectes de notificacions, i s’indiqui la petició concreta, dirigida a Farmàcia Cristina Pararols Valldaura  Av. Coll del portell,55  08024 Barcelona (Espanya).

Farmàcia Cristina Pararols Valldaura es reserva el dret de cancel·lació de les dades personals existents en la seva base de dades quan deixin de ser útils o pertinents per a la finalitat per a la qual haurien estat recollides o enregistrades.

L’usuari haurà de verificar la seguretat de la seva xarxa quan enviï dades confidencials. El titular del Web no es fa responsable de la confidencialitat en la transmissió de les dades.

En cas que l’usuari no desitgi subministrar les dades de caràcter personal marcades com a camps obligatoris, el sistema no li permetrà subscriure el formulari. En aquest cas, l’usuari haurà de posar-se en contacte amb Farmàcia Cristina Pararols Valldaura per escrit, enviant carta en la qual constin les seves dades personals a Farmàcia Cristina Pararols Valldaura  Av. Coll del Portell,55  08024-Barcelona (Espanya). Les dades rebudes seran tractades amb la mateixa seguretat i confidencialitat que les rebudes a través del nostre Web.